Bezig met de ' sluitsteen' voor mijn project '' 14-'18/100 jaar-years' met titel ' OORLOG De Emotie'