Het kind moet een naam krijgen...

ja, inderdaad moet het kind een nummer én een naam krijgen en dat komt er deze week aan, het bedenken van de titels voor mijn nieuwe kindjes...Pfff, zware arbeid.
Nu kun je zeggen: weet hij dat dan niet vooraf? Nee, dat weet ik niet en ik denk er ook niet aan om het werk vooraf vast te gaan pinnen door er een titel en dus een eindvisie v/h werk voor te bedenken.
Nee je moet laten komen wat komt en dan zien we wel weer.
Een werktitel, die vele malen veranderd naar gelang het werk vordert, ja, dat kan wel