Kl.art.view

Biografie

Visie:

Indrukken, mensen, gevoelens, gebeurtenissen, observaties,… Zoals bij een lichte koorts, doen ze mijn hart iets sneller pulseren. Ik laat mijn handen toe te zoeken naar kleuren, mediums af te tasten en met iedere penseelstreek vorm te geven aan een idee, mij laag per laag te leiden tot een expressie op het canvas.

“Moge mijn werken je beroeren, moge ze je ontroeren, moge ze op één of andere manier weerklank vinden bij jou… en je hart iets sneller doen pulseren.”

Biografie:

Als kind reeds gefascineerd door kleuren en vormen, haar leven lang zoekend naar manieren om hier uiting aan te geven, heeft Kristel een variëteit aan mediums verkend. Het heeft haar geleid naar verscheidene academies en een studie Beeldende Kunsten aan de Art school Sint-Lukas. Een vertrek uit België, waarbij andere prioriteiten de overhand hebben genomen, heeft haar creativiteit vertaald naar andere domeinen: menselijke interacties, coaching, begeleiding,… Maar potlood en papier bleven intussen haar beste vrienden. Met een honger naar meer, heeft ze de afgelopen jaren ettelijke materiaalcursussen en workshops verslonden om in haar eigen atelier aan de slag te gaan, om haar visie te realiseren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vision:

Impressions, people, feelings, events, observations… like a mild fever, they make my heart pulse a little faster. I allow my hands to search for colors, to explore mediums and to shape an idea with every brushstroke, to lead me layer by layer to an expression on the canvas.

“May my works touch you, may they thrill you, may they somehow resonate with you… and make your heart pulsate a little faster.”

Biography:

Already fascinated by colors and shapes as a child, searching all her life for ways to express them, Kristel has explored a variety of mediums. It has led her to several academies and a study of Arts at the Art school Sint-Lukas. A departure from Belgium, where other priorities have taken over, has translated her creativity into other domains: human interactions, coaching, guidance, … But pencil and paper have remained her best friends. Hungry for more, she has attended numerous of material courses and workshops over the years to get to work in her own studio, to realize her vision.

 

 

 

 

Contactgegevens

Galerie MixArt:

Hugo Tanghe

galeriemixart@gmail.com

+32(0)485 520 853