Ilse Derden

Biografie

TEKENS AAN DE WAND

een ode aan vergetelheid en lyrische leegt

Een kunstenaar is een handelaar in mysteries en het vreemde, vermomd als'uit merkwaardige mengelingen en duistere fonkelingen opgebouwde realiteits vervormende voorstellingen' waaruit men nauwelijks wijs wordt doch een krachtigere intense, bevreemdendere en levendigere weliswaar gespiegelde vertekende werkelijkheid ervaart.

Als jonge beginnende kunstenaar genoot ik het groot voorrecht een leerling van Fred Bervoets te mogen zijn, op authentieke onnavogbare wijze wijdde deze ware grootmeester me in in de kunst van het schilderen of straffer nog het scheppen van beelden. 'Tekens aan de wand' zoals hij ze placht te noemen... Zo begon ik aan de hachelijke tocht dwars doorheen het vermaledijde en wrede rijk der schoonheid. 

' She's got everything she needs, she's's an artist. 

She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black.

Zong Dylan ferm

In een ononderbroken staat van geestesvervoering knutsel ik aan mijn alephiaans universum, een oneindig, in zichzelf gekeerd, caleidoscopisch, onontwarbaar, noodlottig, iconoclastisch kluwen waarin tijd en ruimte flikkeren als duistere diamanten, een onophoudelijke oefening in de kunst van het vergeten, het niet achterom kijken, neergepend in een vrije ongedwongen geschilderde beeldlyriek wars van elke logische verklaring, middelmatige opvatting, goedkoop sentiment, oppervlakkig en geknutseld ideeëngoed en corrumperende tegemoetkoming aan de spektakelzucht van het vaandeldragende kunst- en maatschappijgebeuren.

Voor mij voelt het 'scheppen' als een nobele noodzaak aan, een avontuur op schattenjacht naar waarachtigheid maar bovenal heeft deze eenzaame droomreis mij veranderd in een vrije spectator en stille bewonderaar van alle ons omringende kunstzinnigheid die dankzij het stereven naar waarheid en intrinsieke schoonheid tot uiting komt op de meest onverwachte plekken; wees een teken aan de wand in het verzengende zinledige bestaan;