MERELART9

Biografie

Eyes wide open. Ears wide open.

Er zit zoals altijd veel rood in haar werk "Rood vertegenwoordigt passie, liefde, vuur". Maar nog opvallender is goud. Niet dat dat nieuw is, er was al goud in haar schilderijen, maar het neemt een steeds grotere plaats in, wordt almaar belangrijker. "Goud is een kleur?" vraagt Merel zich hardop af. Het geeft in ieder geval diepte, schittering en gloed. En daarnaar streef ik, ook in de werkelijkheid. Ik wil bewust en passioneel leven, met wijd open ogen en wijd open oren. Die intensiteit zoek ik op. Het hartstochtelijke wil ik, als van verliefd zijn, met alle zintuigen op scherp"

Voorheen vond Merel haar inspiratie in de zichtbare, waarneembare wereld. Ze liet beelden en landschappen op zich inwerken tot er alleen licht en kleur overbleven. Dat zichtbare is nog verder vervaagd. "Nu schilder ik de wereld die ik ervaar, mijn belevingswereld." En dat blijkt een vrolijke, wonderlijke wereld te zijn, meestal fris en lustig, ondanks het relativerende en de vraagtekens. "Ik ben blij dat ik dat nog steeds heb: Die Grote Verwondering. Verbijstering zelfs, over wat er rondom mij gebeurt. Maar ik ben zeer nieuwsgierig: ik wil àlles weten."

De nieuwsgierige mens, maar ook de spelende mens was al lang aanwezig in haar werk. DE MENS is er en blijft er, ze kan er niet omheen. En net zoals GOUD, is er steeds meer van. Meer MENS. De figuurtjes mannetjes en vrouwtjes herleid tot hun essentiële vorm dansen, lopen springen.

Een nieuw gegeven in de schilderijen van Merel: het VARKEN. Sweet pigs go to heaven. Can pigs save the world? "Ja, ja", lacht ze. "Het varken staat zeer dicht bij de mens. Een varken eet ook alles."