Norbert De Clercq

Biografie

Norbert De Clercq werd geboren te Anderlecht in 1937.

Hij kreeg zijn artistieke opleiding aan het Sint-Lucas instituut (Brussel) en de Academie voor Schone Kunsten te Brussel.

Aan de hogere Rijkschool voor Beeldende Kunsten te Anderlecht volgde hij gedurende vijf jaar cursussen in etsen en lithografie.

Zijn filosofisch geladen optocht in de kunst begon in 1976 onder de titel "Het nieuwe geluid" met lithografieen.

Dit thema werd een inspiratiebron voor analyse van de spanning tussen het innerlijke en het uiterlijke in de mens.

"De genesis van de geest" als geestelijke wording van de mens, alle natuurelementen worden door Norbert De Clercq gestroomlijnd naar het kosmische, naar het oneindige.

Zijn huidige thema" De fossielen van het Genesis", de fossielen, of fossielstraling zijn alom tegenwoordig in het ganse kosmos.

Zij zijn het geheugen van het begin van tijd en ruimte, de Schepping.

Zijn volgende themata volgen de actualiteit van het wereldgebeuren waarin hij zich verdiept met een brandende lantaarn in de hand zoals Diogenes op zoek naar de mens, op zoek naar het ontstaan van de mens, op zoek naar zijn mysteries.

De lyrische abstractie van Norbert De Clercq is begrijpelijk, zijn kleuren zijn overweldigend en zwierig uitgeborsteld met dominantie van rood, de kleur van de liefde.

Raoul Maria de Puydt